HundelexikonBasset Hound

Basset Hound

© Adobe Stock, Dogs (#16319907)